Internet - Obsługa modemu

 

Witamy w świecie szybkiego dostępu do Internetu. Nowy, niezawodny Modem Kablowy WebSTARTM zapewnia niebywałe osiągi. Z nowym Modemem Kablowym WebSTAR z pewnością znacząco rośnie wydajność pracy oraz przyjemność korzystania z Internetu.


Poniższa instrukcja przedstawia procedury i zalecenia dotyczące ustawienia, instalacji, obsługi oraz rozwiązywania problemów z Modemem Kablowym WebSTAR.

 

 

pdfInstrukcja DPC 2100/EPC2100

 

 

Funkcje wskaźników na płycie czołowej modemu DPC 2100/EPC 2100:

 

1 POWER – Wskaźnik świecący na zielono światłem ciągłym informuje, że do modemu dociera napięcie zasilania.


2 RECEIVE DATA – Ten wskaźnik przez migotanie
sygnalizuje, że modem odbiera dane z sieci kablowej.


3 SEND DATA – Ten wskaźnik przez migotanie sygnalizuje,
że modem wysyła dane do sieci kablowej.


4 CABLE – Wskaźnik świeci zielonym światłem ciągłym jeśli
modem jest zarejestrowany w sieci i w pełnej gotowości do
pracy. Jeśli wskaźnik migocze, sygnalizuje jedną
z poniższych sytuacji:

• Modem kablowy dopiero uruchamia się i nie jest
gotowy do transmisji danych
• Modem kablowy przegląda sieć i próbuje się
zarejestrować
• Modem stracił połączenie i wskaźnik będzie migał
dopóki nie odzyska ponownie połaczenia.


5 PC – Zielone światło ciągłe oznacza, że aktywne jest
połączenie modemu z komputerem przez Ethernet/USB.
Migotanie wskaźnika sygnalizuje transfer danych pomiędzy
komputerem i modemem kablowym.

 

 

 

 

 

Funkcje wskaźników na płycie czołowej modemu DPC/EPC 3008:

 

modem dpc epc3008

1 POWER – Wskaźnik świecący na zielono światłem ciągłym
informuje, że do modemu dociera napięcie zasilania.


2 DS – Ten wskaźnik przez migotanie sygnalizuje, że modem odbiera dane z sieci kablowej.


3 US – Ten wskaźnik przez migotanie sygnalizuje,
że modem wysyła dane do sieci kablowej.


4 ONLINE – Wskaźnik świeci zielonym światłem ciągłym jeśli
modem jest zarejestrowany w sieci i w pełnej gotowości do
pracy. Jeśli wskaźnik migocze, sygnalizuje jedną
z poniższych sytuacji:

• Modem kablowy dopiero uruchamia się i nie jest
gotowy do transmisji danych
• Modem kablowy przegląda sieć i próbuje się
zarejestrować
• Modem stracił połączenie i wskaźnik będzie migał
dopóki nie odzyska ponownie połaczenia.


5 LINK – Zielone światło ciągłe oznacza, że aktywne jest
połączenie modemu z komputerem przez Ethernet.
Migotanie wskaźnika sygnalizuje transfer danych pomiędzy
komputerem i modemem kablowym.